Законът на Сената за намаляване на инфлацията доближава САЩ до целите за изменение на климата