Още един нулев ден (вид) в обработката на „URL за търсене“ на Windows – Naked Security

Точно когато прахът започна да се утаява върху странно наречените Фолина уязвимост…

… Започва още една дупка в сигурността на Windows от нулев ден.

Нещо като.

Не сме убедени, че това е толкова драматично или толкова опасно, колкото изглеждат някои от заглавията (поради което внимателно добавихме думите „нещо като“ по-горе), но не сме изненадани, че изследователите в момента търсят за нови начини за злоупотреба с многото собствени типове URL адреси в Windows.