2 загинали; стрелецът умира в църквата Cornerstone